Muutoksia lukio-opiskelussa 2021

Lukio-opintoihin tulee merkittäviä muutoksia. Ne koskevat syksyllä 2021 ja sen jälkeen opintonsa aloittavia lukiolaisia.

Oppivelvollisuus pitenee 

Opintonsa syksyllä 2021 aloittavilla opiskelijoilla oppivelvollisuus pitenee 18 vuoden ikään tai toisen asteen tutkinnon valmistumiseen saakka.

Lukio-opinnoista tulee maksuttomia

Opintonsa syksyllä 2021 aloittavilla opiskelijoilla lukio-opinnot ovat maksuttomia. Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. 

Maksuttomia ovat

 • opetus (nykyisinkin maksutonta)
 • päivittäinen ruokailu (nykyisinkin maksutonta)
 • opetuksessa tarvittavat oppikirjat, tietokone ja muut materiaalit 
 • lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi koetta ja niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen
 • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat (Kelan kautta haettavissa)
 • joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset.

Lukiossa voidaan edelleenkin periä maksuja esimerkiksi

 • retkistä ja matkoista
 • erikoislinjojen toiminnasta
 • vapaa-ajalla tapahtuvasta opiskelijatoiminnasta.

Opetussuunnitelma uudistuu ja ylioppilaskirjoituksiin tulee muutoksia

Opintonsa syksyllä 2021 aloittavat opiskelijat siirtyvät uuteen opetussuunnitelmaan ja uusiin ylioppilaskirjoitusten määräyksiin.

Tämä tarkoittaa, että

 • kurssit muuttuvat opintopisteiksi (1 kurssi = 2 opintopistettä). Lukio-opinnoissa suoritetaan vähintään 150 opintopistettä.
 • nykyisten kurssien sijaan oppiaineiden sisällöt, tavoitteet ja arviointi kuvataan moduuleilla, joista lukiot voivat rakentaa mieleisiään opintojaksoja. 
 • opetus järjestetään siis opintojaksoittain. Opintojaksot voivat olla laajuudeltaan 1–8 opintopisteen kokonaisuuksia ja sisältää useita moduuleita ja eri oppiaineita.
 • oppiaineissa otetaan käyttöön uudet sisällöt ja tavoitteet. Siksi myös oppimateriaalit uudistuvat.
 • ylioppilaskirjoitukset keväällä 2022 tai sen jälkeen aloittavien tulee kirjoittaa vähintään viisi koetta.
 • ylioppilaskirjoituksissa luovutaan jaottelusta pakollisiin ja ylimääräisiin aineisiin. Kokeisiin tulee sisällyttää äidinkielen koe ja vähintään neljä koetta kolmesta ryhmästä, johon kuuluvat matematiikka, toisen kotimainen kieli, vieras kieli ja reaaliaine.

Syksyllä 2020 tai aiemmin opintonsa aloittaneet

Syksyllä 2020 tai aiemmin opintonsa aloittaneilla oppivelvollisuuteen, maksullisuuteen, opetussuunnitelmaan ei tule muutoksia. Sen sijaan ylioppilaskirjoitusten muutokset tulevat voimaan keväällä 2022 tai sen jälkeen kirjoituksensa aloittavilla.