Lukio on askel aikuisuuteen

Lukio on tärkeä vaihe nuoren elämässä. Opintojen aikana nuoresta tulee täysi-ikäinen ja hän oppii kantamaan vastuuta aiempaa enemmän sekä opintojen suunnittelusta että etenemisestä. Nuori tarvitsee kuitenkin yhä tukea perheeltään.

Ylioppilastutkinto ja jatko-opintomahdollisuudet

Ylioppilastutkintoa ja jatko-opintomahdollisuuksia esitellään vuosittaisissa vanhempainilloissa. Lisätietoja saa lukion opinto-ohjaajilta ja opinto-oppaasta. Opiskelija saa tarvitsemaansa tietoa opinto-ohjaajalta, aineenopettajilta, ryhmänohjaajalta ja rehtorilta sekä opinto-oppaasta.

Vanhempainyhdistys

Lukiomme kaikissa toimipisteissä toimii vanhempainyhdistys, joka tarjoaa keskusteluyhteyden kodin ja koulun välille. Kokoukset ovat  avoimia kaikille lukion opiskelijoiden huoltajille. Lisää tietoa vanhempainyhdistyksen toiminnasta saa lukion rehtorilta tai toimipisteiden apulaisrehtoreilta.

Wilma

Käytämme yhteydenpitoon huoltajien ja opiskelijoiden kanssa Wilma-ohjelmaa. Jos lukiolainen on käynyt peruskoulun Tuusulassa, Wilman huoltajatunnukset toimivat myös lukiossa. Muut huoltajat saavat tunnukset ja kirjautumisohjeet postitse lukion alkaessa. Ongelmatilanteissa kannattaa olla yhteydessä oman toimipisteen koulusihteeriin.

Opiskelijan täyttäessä 18 vuotta huoltajien Wilma-tunnukset poistuvat käytöstä. Opiskelijan pyynnöstä tunnukset voidaan aktivoida uudelleen. Opiskelija lähettää Wilmassa viestin koulusihteerille.