Opiskelu lukiossa

Lukio valmentaa nuorta tavoitteelliseen opiskeluun. Lukiolainen oppii työskentelemään tehokkaasti, hankkimaan tietoa ja ratkaisemaan ongelmia. Lukiossa opitaan tietojen ja taitojen lisäksi esimerkiksi työskentelemään ryhmässä, pohtimaan erilaisten vaihtoehtojen valitsemisen seurauksia sekä käsittelemään eettisiä kysymyksiä.

Lukio-opinnot päättyvät ylioppilaskirjoituksiin ja mahdollistavat jatko-opinnot korkeakouluissa.

Meillä opiskelijoiden oma-aloitteisuutta tuetaan monin tavoin. Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa koulun arkeen lukiomme tiimeissä. 

Tietoa lukiostamme

  • kolme toimipistettä: Hyrylä, Jokela ja Kellokoski
  • noin 680 opiskelijaa ja 80 opettajaa
  • keskiarvorajat viime vuosina välillä 7,2- 7,6
  • 75 minuutin oppitunnit
  • viisi jaksoa vuodessa
  • pääosin sähköiset oppimateriaalit
  • tietokone opiskeluajan käytössä
  • Hyrylässä voi A-kielenä opiskella englantia, saksaa ja ranskaa. B-kielenä on tarjolla ruotsia, ranskaa, saksaa, espanjaa ja venäjää.
  • Jokelassa voi A-kielenä opiskella englantia, saksaa ja ranskaa. B-kielenä on tarjolla ruotsia, ranskaa, saksaa ja italiaa.
  • Kellokoskella voi A-kielenä opiskella englantia, saksaa ja ranskaa. B-kielenä on tarjolla ruotsia, ranskaa ja saksaa.