Platonin Akatemia

Platon perusti filosofikoulunsa Ateenan läheisyyteen vuonna 387 eaa. Ensimmäinen suomalainen Platonin Akatemia järjestettiin vuonna 1997. Platonin Akatemian tuotannosta vastaa nykyisin Tuusulan lukio.

Platonin Akatemia on monitieteinen, sananvapautta, luovuutta ja vahvaa ilmaisua kunnioittava tiede- ja taidetapahtuma. Alkuperäisessä Akatemiassa opettajat ja opiskelijat saattoivat keskustella filosofisista kysymyksistä tasavertaisesti. Sama ideologia jatkuu uudessakin Platonin Akatemiassa, mutta vielä laaja-alaisempana kuin sen varhaisessa esikuvassa. Erityisen merkittävä on ollut Platonin Akatemian antama panos itsenäistä ajattelua ja kulttuuria laaja-alaisesti harrastaville nuorille. Akatemiaan on vuosien saatossa osallistunut nuoria myös eri maista. Platonin Akatemia tekee tiivistä yhteistyötä Tuusulan kulttuuripalvelujen, Tuusulan kirjaston sekä Rantatien kulttuurikohteiden, kuten Tuusulan museoiden ja Kallio-Kuninkalan kartanon kanssa.