Näin haet meille

Tuusulan lukioon kevään 2024 toisen asteen yhteishaun hakukohteet 

Hyrylän toimipiste

Lukion yleislinja (aloituspaikkoja 131)

Lukion urheilulinja (aloituspaikkoja 15)

Lukion musiikki linja (aloituspaikkoja 8)

Lukion kuvataiteen linja (aloituspaikkoja 8)

Jokelan toimipiste

Lukion yleislinja (aloituspaikkoja 60)

Kellokosken toimipiste

Lukion yleislinja (aloituspaikkoja 35), pelipainotus

Hakulomake täytetään Opintopolussa (www.opintopolku.fi) yhteishaun aikana 20.2.–19.3.2024. Opinto-ohjaajat antavat lisätietoja tarvittaessa. Varmista, että ilmoitat  hakemuksessa toimivan sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron, jotta tarvittaessa saamme sinuun yhteyden valintatulosten valmistuttua.

Ainevalinnat ja hakemusten liitteet

Opintojaksojen kuvaukset ja lisätietoa opinnoista on julkaistu opinto-oppaassa. Tuusulan lukioon hakevat tekevät ainevalintansa verkkolomakkeilla, jotka julkaistaan yhteishaun alussa.

Haku musiikin, kuvataiteen ja urheilun linjoille Hyrylään

Lukion yleislinjan lisäksi Hyrylän toimipisteessä on tarjolla sekä lukion musiikin, kuvataiteen ja lukion urheilun linjat, joihin haetaan erikseen. 

Musiikki ja kuvataiteen linjoille hakeminen

Kuvataiteen pääsykoe koostuu yhdestä pääsykoetilaisuudessa tehtävästä työstä. Musiikin pääsykoe koostuu pääsykoetilaisuuden soitto-, laulu- ja haastatteluosuudesta. Hakijat kutsutaan sähköpostiviestillä pääsykokeeseen 9.4.2024 alkaen. Pääsykokeeseen osallistuminen on välttämätöntä, jotta voi tulla valituksi linjalle. 

Valinnassa voi saada pisteitä todistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella 7,0-10,0. Pääsykoetehtävä (0 - 6 p.). Vähimmäispistemäärä pääsykoetehtävästä on 2 pistettä. Maksimi kokonaispistemäärä on 16 pistettä.

Urheilulinjalle hakeminen

Lukion urheilulinjalle haetaan keskiarvolla, liikunnan arvosanalla ja valmentajan lausunnolla. Viimeisin todistus (jossa näkyy liikunnan arvosana) ja valmentajan lausunto tulee toimittaa lukiolle 29.3.2024 mennessä. Lausunnon voi lähettää joko postitse tai sähköpostilla koulusihteeri Sari Aallolle (sari.aalto(at)tuusula.fi). Lukio pyytää tarvittaessa pisteytystä lajiliitolta.

Valinnassa voi saada pisteitä lukuaineiden keskiarvon perusteella 7,0 – 10 pistettä, liikunnan arvosanasta 0 – 2 pistettä ja valmentajan lausunnosta tai lajiliiton pisteytyksestä 0 – 5,0 pistettä. Painopistelajeina ovat jalkapallo ja jääkiekko. Näiden lajien harrastajat saavat yhden lisäpisteen. Vähimmäispistemäärä lisänäytöstä (liikunnan arvosana ja valmentajan lausunto) on 3 pistettä. Maksimi kokonaispistemäärä on 18 pistettä.

Haku pelipainotukseen Kellokoskella

Pelipainotukseen ei ole erillistä hakua, vaan kaikki opiskelijat hakevat yleislinjalle. Pelipainotus jakautuu kolmeen osa-alueeseen: e-urheilu, pelitapahtumien tuottaminen ja pelien kehittäminen. Opiskelijat sisällyttävät opintosuunnitelmaan opintoja kiinnostuksensa mukaan.

Yhteishaun tulosten julkistaminen ja opiskelupaikan vahvistaminen

Yhteishaun tulokset julkaistaan torstaina 13.6.2024. Tuusulan lukio tiedottaa opiskelupaikan saaneille sähköpostilla opiskelijan opintopolkuun ilmoittamaan osoitteeseen. Seuraa siis sähköpostiasi. 

Tuusulan lukion opiskelupaikan vahvistaminen tulee tehdä henkilökohtaisesti 13.6.–18.6.2024 käymällä koululla tai etänä pidettävässä tapaamisessa. Tässä  yhteydessä tarkistetaan tulevan lukuvuoden kurssivalinnat. Paikkaa vahvistavan opiskelijan tulee toimittaa peruskoulun päättötodistus koululle. Peruskoulunsa Tuusulassa käyneiden Wilma-tunnukset toimivat edelleen, ja ne siirtyvät lukion käyttöön 13.6.2023. Muista kunnista tuleville Wilma-tunnukset annetaan opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä.

Yhteishaun tulosten saavuttua varaa opiskelupaikan vahvistamiseen aika etusivulta Ajankohtaista-osiossa.